پیدا

اسوه تمام عیار

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزپنجشنبه مورخه96/12/17به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) وروزمادر ،فعالیتهای فرهنگی وهنری وادبی درقالب کارگاه ادبی با موضوع نامه ای به مادرم، تهیه کارت پستال واهدا به همنامان آن حضرت ، فضاسازی به کمک اعضاء واهدای سبدی ازگل توسط اعضاء به مادرانشان ومعرفی وقایع و....اجراگردید.اتل متل ضرب المثل

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز دوشنبه مورخه 96/12/21دانش آموزان پایه چهارم مدرسه درششمین جلسه طرح کانون مدرسه شرکت د. قصه گویی از ضرب الثلها، نمایش خلاق، اجرای بازیهای محلی درحیاط مرکز و بحث آزاد درراستای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی، علوم وهدیه های آسمانی از جمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.راهت ادامه دارد ای شهید

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/12/22به مناسبت گرامیداشت روز شهید فعالیتهای ویژه ای درمرکز فرهنگی وهنری خوی برگزارگردید. قصه گویی با عنوان اولین شهید پاسدارخوی شهید یوسف پیری، معرفی شهید نوجوان جواد محمودیان درقالب نشریه دیواری، تهیه کاردستی اریگامی گل لاله ، نمایش خلاق، معرفی کتاب درخت بلوط ، قرائت فاتحه وصلوات به روح پرفتوح و.....ازجمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.جلسه ششم طرح کانون درسال 97

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه 97/01/27دانش آموزان پایه پنجم مدرسه شهیدخندانی درششمین جلسه طرح کانون مدرسه شرکت د. معرفی شخصیت، نمایش خلاق، روخوانی کتاب، نمایش و...درراستای کتابهای درسی هدیه های آسمانی، فارسی، علوم اجراشد.طرح کانون مدرسه درسال جدید

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 97/01/28دانش آموزان پایه پنجم 2 مدرسه شهید خندانی درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای معرفی شخصیت، نمایش خلاق، بازی وسرگرمی، نمایش شرکت د تقدیر ازاعضای فعال ازدیگربرنامه های جنبی مرکز بود.بچه ها ی اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 97/02/04دانش آموزان پایه پنجم مدرسه درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای معرفی شخصیت، نمایش ، نوشتن خلاق، بازی وسرگرمی درراستای کتابهای درسی شرکت د.نورولایت

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 11/02/97به مناسبت گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت مهدی «عج» برنامه های ویژه ای با شرکت ک ن برگزارشد. معرفی شخصیت، معرفی کتاب، اجرای مسلبقه نور، شعرخوانی، اجرای دکلمه توسط اعضاء ، مسابقه نقاشی ، قرائت دسته جمعی دعای فرج وسلام وصلوات و....ازجمله برنامه های اجرایی دراین روزبا شکوه بود.مربی عزیزم روزت مبارک

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز شنبه مورخه 97/02/15 به مناسبت گرامیداشت هفته معلم محمدطه نقی لو عضو کوچک کانون با شاخه گل وشیرینی از فاطمه کاظم علیلو مربی کارگاه نقاشی تقدیر کرد.جلسه ششم طرح کانون مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزیکشنبه مورخه 97/02/16عبدالی مربی فرهنگی کانون در مدرسه بسائی حضور وبه اجرای مسابقه با هدف آشنایی با کشورهای همسایه ایران وبیان احادیثی از معصومین برمحور کتاب هدیه های آسمانی پرداخت.لحظه تقدیر

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز چهارشنبه مورخه 97/02/26مسئول ومربیان کانون دراداره آموزش وپرورش ومدارس حضوریافته وبا اهدای لوح تقدیر معاون محترم فرهنگی هفته معلم را تبریک گفتند.پله های ترقی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزهای دوشنبه و مصادف با 12 و13آذرماه اعضای طرح کانون مدرسه (پایه پنجم)با حضوردرکانون ضمن گرامیداشت هفته وحدت از فعالیتهای فرهنگی کانون درراستای کتب مطالعات اجتماعی وفارسی وعلوم با موضوع ارزش دانش و د واهمیت همکاری وهمدلی با دیگران بهره مندشدند. کتابخوانی واجرای بازی ومسابقه ازدیگربرنامه های اجرایی برای اعضای طرح دراین هفته بود.ارزش دانایی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه96/09/20دانش آموزان پایه پنجم مدرسه شهید خندانی برای دومین بار درکانون حضوریافته واز فعالیتهای فرهنگی کانون درراستای درس فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمانی و...بهره مندشدند.شعرخوانی ومعرفی کتاب با موضوع ارزش دانایی و د وبازی وسرگرمی وروخوانی برمحوردرس اهمیت همکاری وهمدلی با دیگران وکاردستی برمحور هدفمندی آفرینش ونمایش از جمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.نظم درآفرینش

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه96/09/21دانش آموزان مدرسه شهید خندانی در دومین جلسه طرح کانون مدرسه شرکت و درراستای کتاب هدیه های آسمانی برمحوردرس «تنها او» کاردستی زنبور راتهیه د. معرفی کتاب دایره المعارف وفرهنگنامه ک ن ونوجوانان براساس کتاب فارسی وبرمحوردرس ارزش دانایی و د وهمچنین توضیح درمورد ارزش دانش وشعرخوانی دراین زمینه ، روخوانی کتاب و قصه گویی برمحور همدلی با دیگران از جمله برنامه های اجتماعی برای اعضای طرح بود.تجلیل از اعضای پژوهشگر

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز یکشنبه مورخه96/09/26به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش از اعضای پژوهشگر این مرکز فرهنگی وهنری با اهدای هدایا تجلیل شد. ابدالی مربی کانون با حضوردرمدرسه شاهد ضمن معرفی اعضای موفق پژوهشگرازحمیدرضا آریائی عضونوجوان این مرکز که موفق به ب رتبه برتر درزمینه پژوهش وتحقیق گردیده بود با اهدای لوح تقدیر وجایزه درجمع دانش آموزان تجلیل کرد.کانون درمدرسه

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز یکشنبه مورخه 96/09/26وجدانی مربی فرهنگی کانون درمدرسه شهید کاظمی حضور و ضمن معرفی فعالیتهای کانون به اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری پرداخت.تشکرازخدا

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه96/09/27دانش آموزان پایه چهارم مدرسه درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای کانون شرکت د. قصه گویی از کتاب کلوچه ها خدا با هدف پرورش وتقویت فرهنگ قدردانی از خدا، معرفی شخصیت ان اولوالعزم،کاردستی با هدف آشنایی لباسهای ملی ، معرفی کتاب لانه سازها،با هدف توجه به تفاوت انسان با سایرموجودات درخانه سازی، روخوانی کتاب آوازی برای وطن با هدف تقویت حس وطن دوستی و.......از جمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.درخت توگرباردانش بگیرد به زیرآورد چرخ نیلوفری را

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/09/28به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش برنامه های ویژه ای با همکاری آزاد ی وپژوهشکده جابربن حیان وبا شرکت دانش آموزان طرح کانون مدرسه درمحل کانون برگزارگردید. کارگاه آموزشی با همکاری رامین جعفرزاده خوی با عنوان: ویژگی های پژوهش بک بازی دیجیتال خوب توسط ی بصورت پژوهشی به دانش آموزان توصیح داده شدو نحوه تولید بازی دیجیتال نیز کارگاهی برگزار شد. آشنایی با رباتیک و ساخت ربات ، نمایش با عنوان دانا ومانا وعلامت سوال، معرفی شخصیت مصطفی احمدی روشن از ی گرانقدر هسته ای، معرفی کتابهای مرجع وبرگزاری نمایشگاهی از آثار پژوهشی اعضاء ،برگزاری کارگاه پژوهشی با عنوان مسیربهشت، بررسی تخم آفتابگردان درزیرمیکروسکوپ، تجلیل از اعضای فعال پژوهشگرو....از جمله برنامه های اجرایی دراین برنامه بود.
خلاقیت درحل مساله

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزشنبه مورخه96/10/02دانش آموزان پایه چهارم مدرسه خندانی درکانون حضوریافته وبا شرکت درفعالیتهای روخوانی کتاب، قصه گویی ، شعرخوانی، معرفی کتاب، کاردستی ،بازی وسرگرمی،مسابقه درراستای کتابهای درسی خود اوقات خوبی را سپری د.یلدای قصه گویی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/09/28 جشن یلدا با حضور ک ن کارگاه دوره ای واولیای ایشان برگزارگردید. زهرا عنبری مقدم مسئول مرکز،معصومه قاسمی، هنگامه علیلو، هانیه کاشی ساز وفاطمه مرندی مادر یکی از اعضاء قصه گویان این جشن بودند. شعرخوانی وسروددسته جمعی توسط ک ن، حافظ خوانی توسط یکی از والدین از دیگربرنامه های جنبی این برنامه بود. اعضای نوجوان کارگاه ادبی نیزجشن کوچکی درکارگاه برگزار د.تمرین شکرگزاری

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه 96/10/04دانش آموزان پایه چهارم مدرسه شهیدخندانی با حضور درکانون از فعالیتهای فرهنگی کانون درراستای کتابهای درسی مطالعات ، هدیه های آسمانی، فارسی با هدف پرورش فرهنگ شکرگزاری وتقویت حس میهن دوستی، توجه به تفاوت انسان با سایرموجودات درخانه سازی و.....بهره مندشدند.13 ساله

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز شنبه مورخه 96/08/13به مناسبت گرامیداشت 13 آبان برنامه های ویژه ای با عنوان معرفی شخصیت شهید فهمیده، معرفی وقایع 13 آبان، معرفی کتاب ، قصه گویی وشعرخوانی واجرای دکلمه وسردادن شعارتوسط ک ن و...اجراگردید. تهیه پوستر از دیگر برنامه های اجرایی به همین مناسبت بود.صدای پای پاییز

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه 96/08/15دانش آموزان پایه پنجم مدرسه درکانون حضوریافته وبا شرکت دربرنامه های کانون روزخوبی را سپری د. تهیه کاردستی با موضوع تغییررنگ درختان درفصل پاییز، روخوانی کتاب، نمایش خلاق با عنوان خصلت خوب، قصه گویی قرآنی با عنوان آ ین پرنده ،آ ین سنگ، نمایش آ ین پرنده ، آ ین سنگ ازجمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.نشانه های خشم

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/08/16دانش آموزان مدرسه ی با حضوردربرنامه های فرهنگی کانون روز خوب وپرباری را سپری د. تهیه کاردستی درقالب تکه چسبانی کلاژ با عنوان نشانه های خشم درچهره، حدیث ، قصه گویی،بحث وگفتگو،نمایش خلاق با هدف خودآگاهی با تاکید براحساس خشم ، دمی با کتاب ،نمایش ازجمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.نردبان دانایی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان روزدوشنبه مورخه96/08/22دانش آموزان مدرسه شهیدخندانی به همراه معلم خوددرکانون حضوریافته ودربرنامه های کانون شرکت د. قصه گویی، معرفی کتاب، نمایش ، کاردستی، روخوانی کتاب و.... درراستای کتابهای درسی هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی، آموزش قرآن ، فارسی از جمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.پیونددوستی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/08/23دانش آموزان پایه پنجم مدرسه شهیدخندانی با شورونشاط خاصی درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای قصه گویی، آموزش قرآن، کتابخوانی ،معرفی کتاب، کاردستی، نمایش و...که منطبق با کتابهای درسی ایشان بودند شرکت د.د ایان برنامه دانش آموزان پس از دریافت کارت عضویت خود با کانون پیمان مهرودوستی پایداربستند. دعا وقرائت فاتحه به جان باختگان ز له از دیگربرنامه های جنبی برای دانش آموزان بود.بهترین دوست

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/08/23ویژه برنامه ای با عنوان بهترین دوست من به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی برگزارگردید. معرفی کتاب های تازه رسیده با عنوان زرد نخودی سبزکشمشی ، محاکمه ی گرگ بدجنس مهربان توسط اعضاء، اجرای مسابقه ی من وشخصیت های کتابم با عنوان قیچی که به دنبال کارمی گشت درقالب نمایش، همخوانی شعر من یارمهربانم و....ازجمله برنامه های اجرایی به این مناسبت بود.پرواز شاپرکها درآسمان کانون

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزچهارشنبه مورخه 96/08/24به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی دانش آموزان مدارس فرشتگان و15 داد وهمچنین شاپرکهای پیش دبستانی مدرسه هاشمی نژاد درجشن کتاب شرکت د. قصه گویی، تهیه کاردستی با عنوان بهترین کت که خواندم، معرفی کتاب، شعرخوانی، اجرای سرود من یارمهربانم توسط بچه ها ونمایش ازجمله برنامه های اجرایی دراین جشن بود.کوچ بهار

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزپنجشنبه مورخه 96/08/25به مناسبت فرارسیدن رحلت جانگداز نبی اکرم (ص) و حسن مجتبی (ع) مراسم پرفیض زیارت آن حضرت با حضور جمعی از اعضای نوجوان ومربیان با قرائت گل صنم لو مداح اهل بیت برگزارگردید. سخنرانی پیرامون سیره عملی آن حضرت، حجاب و و فضیلت خواندن چندآیه ازقرآن همراه با معنی به طورروزانه ، پرسش وپاسخ و....ازدیگربرنامه های جنبی این مراسم بود.به هوای حرمت محتاجیم

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزپنجشنبه مورخه 96/08/25به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت رضا (ع) مراسم پرفیض زیارت عاشورا وپختن آش نذری با همکاری اعضاء و اولیای اعضاء ومربیان درمرکز فرهنگی وهنری خوی برگزارگردید.دوست

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزپنجشنبه مورخه 96/08/25به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب وکتابخوانی کارگاه ادبی با موضوع «دل نوشته هایی برای یارمهربان» وکارگاه سفالگری با موضوع «دوست مهربان من » دست سازه هایی اجرا گردید.