پیدا

لحظه تقدیر

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز چهارشنبه مورخه 97/02/26مسئول ومربیان کانون دراداره آموزش وپرورش ومدارس حضوریافته وبا اهدای لوح تقدیر معاون محترم فرهنگی هفته معلم را تبریک گفتند.