پیدا

جلسه ششم طرح کانون مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزیکشنبه مورخه 97/02/16عبدالی مربی فرهنگی کانون در مدرسه بسائی حضور وبه اجرای مسابقه با هدف آشنایی با کشورهای همسایه ایران وبیان احادیثی از معصومین برمحور کتاب هدیه های آسمانی پرداخت.