پیدا

مربی عزیزم روزت مبارک

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز شنبه مورخه 97/02/15 به مناسبت گرامیداشت هفته معلم محمدطه نقی لو عضو کوچک کانون با شاخه گل وشیرینی از فاطمه کاظم علیلو مربی کارگاه نقاشی تقدیر کرد.