پیدا

بچه ها ی اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 97/02/04دانش آموزان پایه پنجم مدرسه درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای معرفی شخصیت، نمایش ، نوشتن خلاق، بازی وسرگرمی درراستای کتابهای درسی شرکت د.