پیدا

طرح کانون مدرسه درسال جدید

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 97/01/28دانش آموزان پایه پنجم 2 مدرسه شهید خندانی درکانون حضوریافته ودرفعالیتهای معرفی شخصیت، نمایش خلاق، بازی وسرگرمی، نمایش شرکت د تقدیر ازاعضای فعال ازدیگربرنامه های جنبی مرکز بود.