پیدا

راهت ادامه دارد ای شهید

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز مورخه 96/12/22به مناسبت گرامیداشت روز شهید فعالیتهای ویژه ای درمرکز فرهنگی وهنری خوی برگزارگردید. قصه گویی با عنوان اولین شهید پاسدارخوی شهید یوسف پیری، معرفی شهید نوجوان جواد محمودیان درقالب نشریه دیواری، تهیه کاردستی اریگامی گل لاله ، نمایش خلاق، معرفی کتاب درخت بلوط ، قرائت فاتحه وصلوات به روح پرفتوح و.....ازجمله برنامه های اجرایی دراین روز بود.