پیدا

اتل متل ضرب المثل

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روز دوشنبه مورخه 96/12/21دانش آموزان پایه چهارم مدرسه درششمین جلسه طرح کانون مدرسه شرکت د. قصه گویی از ضرب الثلها، نمایش خلاق، اجرای بازیهای محلی درحیاط مرکز و بحث آزاد درراستای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی، علوم وهدیه های آسمانی از جمله برنامه های اجرایی دراین روزبود.